Egenbeställd antikroppstestning för covid-19 upphör i VGR

Regeringen har beslutat att inte längre finansiera provtagning för antikroppar mot covid-19 förutom på medicinska grunder. Från och med den 1 april upphör därför möjligheten att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att antikroppstestning på individnivå i de flesta fall endast har ett begränsat värde. De rekommenderar att antikroppstestning i fortsättningen endast ska genomföras vid medicinsk indikation, för att kartlägga immunitet eller vid genomförande av studier.
Läs mer: Uppdaterad vägledning om antikroppstestning vid covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Vi samarbetar med