Tillbaka till Doktor.se

Rehabilitering

Rehabilitering är åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som hjälper patienten att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med god livskvalitet.

Både sjukskrivna som har en anställning och sjukskrivna som är arbetslösa har rätt till rehabilitering om de behöver det för att få tillbaka sin arbetsförmåga.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar eller riskerar att begränsa aktivitets- och arbetsförmågan i det dagliga livet.

Våra arbetsterapeuter arbetar med:

 • Utredning och bedömning av aktivitets- och arbetsförmåga
 • Strategier för att få balans och fungerande vanor i dagliga livet
 • Hand- och armrehablilitering samt utprovning av skenor och ortoser
 • Hjälpmedel – utprovning och träning
 • Anpassning av aktivitet och miljö
 • Demensutredningar

Kontakta oss på: 015-152 54 00 knappval 4.

Hjälpmedel

Hjälpmedel för det dagliga livet

Vingåkers vårdcentral har läkare, arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut, som kan utreda behov av och skriva ut hjälpmedel. Förskrivning av stödstrumpor klass 1 görs av en undersköterska.

Hjälpmedelsbedömningar inför t ex höft- och knäoperation drop in torsdagar kl. 13.00-14.00 då får du träffa en sjukgymnast eller arbetsterapeut. Vi från vårdcentralen kan hjälpa till med rullator och rullstol för utomhusbruk samt vissa förhöjande hjälpmedel inomhus. Kommunens arbetsterapeuter eller sjukgymnast gör hembesök och kan hjälpa till med rehabilitering (hjälpmedel) som bedöms i hemmiljön.

Alla hjälpmedel är individuellt utprovade. När du lånar eller återlämnar hjälpmedel på vårdcentralen behöver vi därför veta ditt eller din anhöriges namn och personnummer. Vid återlämning se till att namn och personnummer finns med.

Vissa hjälpmedel t ex handhjälpmedel, klass 1 stödstrumpor får du som patient köpa och då äger du detta.

För kontakt med förskrivare se vidare under annan flik ”Arbetsterapeut” och ”Sjukgymnast”.

Psykolog

Vi hjälper till med:

 • Krisreaktion och trauma
 • Oro och ångest
 • Nedstämdhet och depression
 • Stress och sömnproblem

Du kan ringa eller boka tid via Tele: 015-152 54 00, knappval 3 eller via

https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård riktar sig till dig med svår fotproblematik beroende på sjukdom eller skada. Främst behandlar vi högriskpatienter med diabetes i kombination med riskfaktorer, t ex dålig cirkulation i fötterna. För att komma till vår fotsjukvårdare krävs remiss som skrivs av din läkare eller diabetessköterska.

För kontakt ring: 015-152 54 51

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn är lots och stöd för patienten, har samordnande funktion mellan vårdcentral, sjukvård och rehabilitering – samt är kontakt mot aktörer runt patienten (försäkringskassan, arbetsförmedling och socialtjänst). Vi på vårdcentralen arbetar aktivt i TRIS-modellen (Tidig Rehabilitering I Samverkan).

Med utgångspunkt från individens behov och vilja skapas lösningar som förhindrar och förkortar långtidsfrånvaron.

 • Individuellt anpassade åtgärder och riktade insatser som möjliggör en snabbare rehabilitering.
 • Medicinskt och mentalt anpassat stöd under processen som underlättar tillfrisknandet
 • Utfärdande av en rehabiliteringsplan
 • Kan vid behov hjälpa patienten att samverka med t ex arbetsgivare
 • Arbetar för kostnadseffektiva insatser dvs ge passande stöd i rätt tid och därmed höja hälsa och arbetsförmågor

Vid ohälsa som är arbetsrelaterad hänvisas till att prata med din chef och vända er till företagshälsovården i första hand.

För kontakt ring: 015-152 54 00 knappval 4.

Fysioterapeut

Vi hjälper dig som har:

 • Led- och muskelbesvär
 • Rehabilitering efter skador och operationer
 • Smärtlindring
 • Avspänning och stresshantering
 • Vi kan även erbjuda recept på fysisk aktivitet FaR.

Angående hjälpmedel hänvisas till fliken ”Hjälpmedel”.

 

Du når våra fysioterapeuter på: 015-152 54 00 knappval 2.

Träning

Vi erbjuder självträning i vår träningslokal, en upskattad sjukgymnastisk behandling med utgångspunkt i ett individuellt träningsprogram vi skapar tillsammans.

Alla som tränar köper träningskort – det finns tre alternativ:
10 ggr 400:- | 3 mån 500:- | 6 mån 800:-

Du når oss på: 015-152 54 00 knappval 2.

 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.